ห่วงรถใหญ่วิ่งชนเสาตอม่อล้ม

Daily News Thailand - - กทม.-จราจร -

คุณหมอมนูญ ลีเชวงวงศ์ ส่งข้อมูล เป็น ห่วงรถใหญ่วิ่งชนเสาตอม่อทางยกระดับล้ม มาให้ พิจารณาครับ

คนส่วนใหญ่ไม่ได้อ่านข่าวนี้หรืออ่านผ่านไป ไม่ให้ความสำาคัญ เมื่อเช้ามืดวันที่ 2 สิงหาคม 2559 รถหกล้อบรรทุกปูนสำาเร็จรูปวิ่งชนอัดก๊อบปี้กับตอม่อ ของทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์ ถนน วิภาวดีรังสิตด้านขาเข้าใกล้โรงพยาบาลวิภาวดีคนขับ เสียชีวิต คนนั่งข้างคนขับถูกอัดก๊อบปี้ติดอยู่ข้าง ๆ ต้องใช้เครื่องตัดถ่างนำาร่างคนเจ็บและคนตายออก จากซากรถ ตำารวจคาดว่าคนขับน่าจะหลับในเพราะ ไม่พบร่องรอยการเบรก

ข่าวนี้น่าจะทำาให้คนออกแบบแบริเออร์ที่ทำา เป็นปลายแหลมข้างล่างตำ่าข้างบนสูงทำาเป็นทางลาด ขึ้นก่อนจะถึงตอม่อ ต้องสะดุ้งสะเทือนบ้างไม่มากก็ น้อย (ดูรูปภาพซ้าย) ผมเข้าใจจุดประสงค์ของผู้ ออกแบบให้เป็นลักษณะเช่นนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้รถ เข้าถึงเสาตอม่อ และในเวลาเดียวกันไม่เสียชีวิตจาก การชนแบริเออร์ที่กั้นไว้ เพราะสามารถเบรกหรือหัก หลบก่อนวิ่งชนตอม่อได้ แต่คนออกแบบไม่ได้นึกว่า คนขับอาจหลับใน ไม่เหยียบเบรก ไม่หักหลบ รถจะ เหินวิ่งชนเสาตอม่อเต็มที่ ทำาให้คนขับเสียชีวิตคา ตอม่อและทำาให้เสาตอม่อเสียหายอาจโค่นล้มมาได้

จุดประสงค์ที่สำาคัญที่สุดของการออกแบบ แบริเออร์ ต้องเป็นเครื่องกั้นอย่างมีประสิทธิภาพไม่ ยอมให้รถเข้าถึงตอม่อได้โดยเด็ดขาด การที่รถหกล้อ ในข่าววิ่งเข้าชนตอม่อคนขับเสียชีวิตเป็นการพิสูจน์ แล้วว่าแบริเออร์ที่ทำาเป็นทางลาดขึ้นเป็นการ ออกแบบที่ไม่ถูกต้อง ผมได้ให้อาจารย์ภาควิชาชีวการ แพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คำานวณแล้วว่าหากรถที่ชนเป็นรถพ่วง 18 ล้อบรรทุก หินเต็มคัน วิ่งด้วยความเร็ว90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง วิ่ง และเหินชนเสาตอม่อโดยไม่เหยียบเบรกเนื่องจากคน ขับหลับใน แรงปะทะขนาดนั้นสามารถทำาให้ตอม่อ ของทางยกระดับโค่นลงได้

ถ้าเป็นเช่นนั้นโศกนาฏกรรมจะเกิดขึ้น ทาง ยกระดับจะพังลงมา ทางยกระดับและรถข้างบนร่วง ลงมาทับรถข้างล่าง ทำาให้เกิดการเสียชีวิตหมู่ อาจสูง ถึงหลายสิบศพ ทางที่ดีผู้รับผิดชอบควรสั่งการแก้ไข ก่อนที่เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้น ควรทำาแบริเออร์เป็นรูป ตัวยู เป็นคอกกันตอม่อ ความสูงด้านหน้าและด้าน ข้างเท่ากัน (ดูรูปภาพขวา)

แบริเออร์ของเสาตอม่อรถไฟฟ้าในกรุงเทพ มหานครทำาเป็นคอกรูปตัวยูทั้งหมดไม่มีแบริเออร์ทำา เป็นทางลาดขึ้น มีแต่ทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์ และทางยกระดับบางนา-ตราดเท่านั้นที่แบริเออร์ทำา เป็นทางลาดขึ้น ถึงเวลาแล้วที่กรมทางหลวง บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำากัด(มหาชน) และการทาง พิเศษแห่งประเทศไทยต้องพิจารณาแก้ไขแบริเออร์ที่ ทำาเป็นทางลาดขึ้นโดยด่วน

เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนและ ทางยกระดับ.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.