ชวนส่งกำาลังใจเชียร์นักกีฬาพาราลิมปิก

Daily News Thailand - - สตรี -

มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิก แห่งประเทศไทย “แคมเปญ #ฮีโร่ พาราลิมปิก2016 (#HEROpara lympic2016)” จุตินันท์จุ ตนนท ภรมยภกดภิรมย์ภักดี จุตินันท์-ณัยณพ ภิรมย์ภักดี นำาทีมเซเล็บคนดัง พญ.ช้องมาศ เลิศสิน, นพ.พุฒิพงศ์ ภูมิสุวรรณ และพัชรพิมล ยังประภากร ให้กำาลังใจนักกีฬา สายสุนีย์ จ๊ะนะ, พัทธยา เทศทอง และรุ่งโรจน์ ไทยนิยม ตัวแทนนักกีฬา อดีตแชมป์เหรียญทอง ภิรมย์ภักดี

สมบัษร ถิระสาโรช, พัชรพิมล ยัง ประภากร, นพ.พุฒิพงศ์พุฒพงศ ภูมภูมิ สุวรรณ, พญ.ช้อง มาศ เลิศสิน, ปิยะ รัฐ กัลย์จาฤก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.