ขับรถเล่นโปเกมอน ตำารวจจับแล้ว28ราย วิวันภาละวดี1.5แสฯรองนรับคัรนถ !

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

เผยเส้นท�ง “วิภ�วดีรังสิต” รองรับรถวันละ 1.5 แสนคัน เพร�ะถนนคู่ขน�น “พหลโย ธิน-โรคัลโรด” ถูกปิดบ�งช่วง สร้�งรถไฟฟ้�

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.