บิ๊กหมูสั่งป้องปรามพวกบิดเบือนข่าว

Daily News Thailand - - การเมือง -

“แนวร่วมปฏิวัติเพื่อประชาธิปไตย” “พี่ชาย” (นปป.) “น้องสาวสุด

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัจจัย ภายในประเทศ คือ แรงเสียด ทานที่ “ท็อปบู๊ต” ต้องเผชิญ กับขบวนการใต้ดิน คลื่น ใต้นาทุกรูปแบบ้� แม้จะ มี “ยาแรง” ของหน่วยงาน ความมั่นคงคุมเข้มก็ตาม ดูท่าจะเป็น โจทย์ยากในสถาน การณ์ที่บีบให้ต้อง จนตรอกเช่นนี้ กับ การต่อสู้กับกลุ่มต่อ ต้านที่จ้องเดินเกม เตะสกัดเป็นระยะ. มีนโยบายการเคลื่อนไหวแบบพรรคคอมมิวนิสต์

“นายสรศักดิ์ ดิษปรีชา” เป็นผู้ที่ครอบครองอาวุธ สงคราม เคยมีประวัติเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่ม นปช.

การชุมนุมปี 2553 กลุ่ม นปช.ไม่มีอาวุธ “จากการสอบสวนกลุ่ม นปป. ได้มีการจัดมวลชนเข้ากลุ่ม และมีการเตรียมขั้นตอนการแจกใบปลิว กลุ่มดังกล่าวไม่ได้มีเป้า หมายโจมตีรัฐบาลและ คสช. แต่มีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนระบอบ การปกครองจากระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข จึงได้มีการปลุกแนวร่วมสมาชิกเก่าของผู้ร่วมพัฒนา ชาติไทยเก่า โดยมีการแบ่งหน้าที่ว่าคนไหนเป็นฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายเศรษฐกิจ ฝ่ายการต่างประเทศ

อีกทั้งยังมีการแบ่งประเทศไทยเป็น 11 เขต ส่วนบางราย ชื่อที่ยังไม่ได้มีการจับกุม ก็มีการแบ่งเป็นหัวหน้าเขตต่าง ๆ อาทิ อีสานเหนือ อีสานใต้ เหนือตอนบน เหนือตอนล่าง ภาคใต้ตอน บน ภาคกลาง เป็นต้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้มาจากการตรวจสอบ เอกสารหลักฐานของผู้ต้องหา และได้จากการที่ผู้ต้องหาให้ข้อมูล”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.