“”

Daily News Thailand - - การเมือง -

“วิคทอเรีย” หนึ่งในอากาเว่ที่สวยที่สุด กระบองเพชร เจ้าเสน่ห์ ออกดอกง่ายและ บ่อย ดอกขนาดใหญ่บานทนนานหลายวัน สีสัน ต้นก็มีหลากหลาย เช่น สีขาว สีเขียว สีชมพู สี แดง และสายพันธ์ุนี้ยังมีจุดเด่นอีกประการ คือ ดูแลง่าย

แอสโตรไฟตัม (Astrophytum) เป็น กระบองเพชรยอดนิยมอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งคำาว่า Astrophytum มาจากภาษากรีก แปลว่า พืช ดาว นี่เป็นแคคตัสที่มีจุดเด่นอยู่ที่รูปร่างลำาต้น คล้ายรูปดาว และมีความแตกต่างจากแคคตัส สกุลอื่น ๆ คือ ลายจุดสีขาวที่กระจายอยู่ทั่วไป ตามลำาต้น แคคตัสสกุลนี้ออกดอกเป็นรูปกรวย สีดอกส่วนใหญ่จะอยู่ในโทนสีเหลือง นี่คือบางส่วนของแคคตัสเด่น ในส่วนของ “สับปะรดสี” นี่เป็นพรรณ ไม้ที่ทนทานสภาพแสงน้อย มีถิ่นกำาเนิดใน ทวีป อเมริกาใต้ กลาง เหนือ โดยความสวยงามนั้นได้ รับความนิยมในทวีปยุโรปก่อน แล้วก็ข้ามทวีปสู่ เอเชีย ในปัจจุบันถูกใช้ ตกแต่ง ทั่วไปตามลักษณะ ของสายพันธ์ุ เพื่อช่วย เพิ่มบรรยากาศความ สดชื่น โดยสับปะรดสีนั้นก็มีอยู่หลากหลายสาย พันธ์ุ อาทิ...

นีโอเรเจเลีย (Neoregelia) เป็นสาย ใหญ่ที่สุด มีถิ่นกำาเนิดในอเมริกาใต้ เป็นที่ “ฮาโวเทีย” สายพันธุ์หนึ่งของอากาเว่ “เจ้าดาบเพลิง-วรีซี”

นี่ก็สับปะรดสีเช่นกัน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.