เคอนรื่มัองติมืไทอแพยผลิทตย์แก้แห่วขตาอลเทีงทุยน ม

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.2200 38.3813 43.7830 33.8500 4.3426 7.9875 25.1754 21,850.00 1,334.01 1,334.01 35.9400 39.8338 47.0675 35.6680 4.5850 8.8913 25.9908 21,950.00 1,334.78 1,334.78 21,451.00 21,950.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 22 ส.ค. 2559 31.76 24.38 24.65 22.14 24.19

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.