ſ ปรับให้สอดรับบทเฉพาะกาล

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

นายพรเพชร กล่าวว่า ในระยะ 5 ปีแรก ตั้งแต่เปิดรัฐสภาครั้งแรก ส.ว.จะเข้าไปร่วม พิจารณากับ ส.ส.ให้ความเห็นชอบ บุคคลที่จะ มาเป็นนายกฯ หมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตาม ที่ มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกฯ ส.ส.กับ ส.ว.จะพิจารณาร่วมกัน ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ ของ กรธ.ที่จะพิจารณา ปรับปรุง ให้สอดคล้อง กับบทเฉพาะกาล ก่อนที่จะส่งให้ศาลรัฐธรรม นูญพิจารณา ผู้สื่อข่าวถามว่า ส.ว.สามารถ เสนอชื่อนายกฯ ได้หรือไม่ในระยะ 5 ปี นาย พรเพชร กล่าวว่า ถ้ากระบวนการเหล่านั้น กำาหนดไว้ในบทหลักแล้ว คำาถามพ่วงจะไปลบ บทหลักไม่ได้ เมื่อถามยำ้าว่ากระบวนการร่วม พิจารณาหมายถึง ส.ว.สามารถเสนอชื่อนายกฯ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.