ſ “มีชัย”โต้กรธ.ไม่ต้องทำาตาม

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

นายมีชัย ฤชุพันธ์ุ ประธาน กรธ. ให้ สัมภาษณ์ว่า กรธ.จะปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญให้ สอดคล้องกับคำาถามพ่วงก่อนที่จะส่งให้ศาลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉัย โดยจะฟังสิ่งที่ สนช.เสนอมา ส่วนจะเขียนอย่างไรก็เป็นความรับผิดชอบของ กรธ. เพราะเราจะต้องไปเผชิญกับศาลรัฐธรรม นูญ จึงต้องเขียนตามที่เราคิดว่า อ่านได้จาก คำาถามพ่วง และหาก สนช.จะมีอะไรเพิ่มเติม ก็ สามารถมาพบ กรธ.ได้วันที่24 ส.ค.นี้ ที่จะมีการ ปรับแก้ หากไม่มีก็ไม่ต้องมา เพราะคำาถามพ่วง มาจาก สนช.ก็ควรฟังจาก สนช. แต่ฟังแล้วไม่ ได้แปลว่า กรธ.ต้องทำาตาม เพราะถ้าเห็นด้วยก็ โอเค แต่ถ้าไม่เห็นด้วยก็จะเขียนไปตามที่เราเห็น

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.