ขอคืนธรรมชาติ ภารกิจร่วมของคนไทย

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน -

ขอส่งกำาลังใจให้กับเจ้าหน้าที่รัฐนำาโดยกรมป่าไม้และ คณะทำางานผู้ว่าฯเพชรบูรณ์ ดำาเนินการขอคืนผืนดินที่ธรรมชาติ ให้กลับมาอยู่ภายใต้กฎหมายเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ช่วงนี้ สัปดาห์แรกของงานรื้อถอนรีสอร์ทเกลื่อนภูทับเบิก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.