ยึดอาวุโสแต่งตั้งตำารวจ

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ศรารักษ์ ศรีนาค อายุ 28 ปี มีบาดแผลถูกยิง ด้วยปืนไม่ทราบขนาด เข้าเอวด้านหลัง 4 นัด แพทย์เร่งผ่าตัดเอาหัวกระสุนออก สอบสวน เบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บและ พวกอีก 2 คนนั่งดูทีวีอยู่ในบ้านเลขที่ 366 หมู่ 8 ซอยหัวแตก ถนนรถรางเก่า ต.สำาโรงกลาง อ.พระประแดง อยู่ ๆ นายสุขเกษม แซ่คลิ อายุ 29 ปี เดินมาหน้าบ้านก่อนชักปืน ต ส

เมื่อ เวลา 11.00 น. วันที่ 22 ส.ค. ที่ทำาเนียบรัฐบาลี นายวิษณุ เครืองาม รองนายก รัฐมนตรีกล่าวถึงการปฏิรูปองค์กรตำารวจว่า ทันทีที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้จะต้องตั้งคณะ กรรมการปฏิรูปฯมีสถานะเป็นองค์กรกลางขึ้น มา 5-9 คน โดยต้องทำาให้เสร็จภายใน 1 ปี เพื่อปฏิรูปการแต่งตั้งโยกย้าย ปฏิรูประบบ อำานาจการสอบสวน ปฏิรูประบบสวัสดิการและ ปฏิรูประบบอาวุธยุทโธปกรณ์ ทั้งนี้หากทำาไม่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.