ทปอ.เล็งเก็บค่าสมัครหลังเด็กสอบติด จี้มหา’ลัยใช้ข้อสอบกลางรับทกระบบ

Daily News Thailand - - การศึกษา -

... ดร.สุกิจ โพธิ์ศิริกุล ผอ.โรงเรียนบ้านค่าย สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 18 (ชลบุรี-ระยอง) นำาคณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมตามรอยวิถีไทยหว่านข้าวใน “นาข้าวหว่านน้ำาตม” น้อมนำาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บูรณาการ สู่การเรียนการสอน ศ.นพ.อุดม คชินทร

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.