เข็บีหนน่งวบยกงาลานงเบิลงกทุจ่านย2.5หทิงทมืวนนปีล้า60 น

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.1600 38.4450 43.9977 33.9500 4.3350 7.9675 25.1539 21,850.00 1,336.06 1,336.06 34.8800 39.8975 47.2838 35.7680 4.5775 8.8713 25.9695 21,950.00 1,336.86 1,336.86 21,451.00 21,950.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 23 ส.ค. 2559 31.76 24.38 24.65 22.14 24.19

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.