เตรียมรับมือ

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

’บิ๊กตู่“ได้โอน การกำากับดูแลบรรดาสหกรณ์ออมทรัพย์ต่าง ๆ ทั่วประเทศ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มา อยู่ภายใต้การกำากับดูแลของกระทรวงการคลัง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.