เห็นด้วยที่ไม่อภัยโทษลดโทษพักโทษ แก่ผู้ที่ได้อภัยโทษออกมากระทา�ผิดอีก

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน -

เรียน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.