ขอให้เขื่อนใหญ่ ๆ ควรแจ้งปริมาตรนา้� มีมากหรือน้อยอย่างชัดเจนเข้าใจง่าย

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน -

เรียน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.