ระวังตกหลุม

Daily News Thailand - - กทม.-จราจร -

ริมทางเท้าถนนราชวิถีฝั่งโรงพยาบาลเด็ก กฟน.ยังอยู่ระหว่าง นำาสายไฟฟ้าลงดินโดยมีการปิดผิวทางเท้าและผิวจราจรบางส่วนทำาให้ มีสภาพอย่างที่เห็น ผู้รับเหมาไม่ได้กั้นจุดก่อสร้างกับทางเดินเท้า ประชาชนเดินไปมาคงต้องระวังช่วงเบียด ๆ อาจมีตกหลุมได้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.