เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 ทีมรองฯ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ชีวิตดิจิทัล”

Daily News Thailand - - ภาพ-ข่าวสังคม -

นสพ. เดลินิวส์ ฉบับประจำาวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 .......... ... ทวงถามความคืบหน้าวินาศกรรม 7 จังหวัดแหล่ง ท่องเที่ยวภาคใต้... ณ วันนี้ จับต้นชนปลายไม่ถูกฟังรองฯ ความมั่นคง ก๊วนป่วน 3 จังหวัดชายแดน ไม่น่าเกี่ยวซึ่งคนละเวอร์ชั่นกับผบ.ตร. โน้มเอียงมาทางเป็นฝีมือพวกเดียวกัน .......... ขอล่ะ! เผยในส่วนที่ทำาได้เพื่อ “” ซึ่งจะนำาไปสู่ รอช้าไปกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวเสียหายหนัก กระชับ สมรรถภาพของกฎหมายเพื่อคืนความสงบเรียบร้อย ไม่เยียวยาด้วยการแจกวันหยุดชวนคนเที่ยว

.......... ... งวดไปเรื่อย คงเหนียวแน่นก็คสช.กับครม.โดย

จนกว่ารัฐบาลหลังการเลือกตั้งมารับไม้ ต่อ... กรธ.ของ เหลือภารกิจแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ รองรับประเด็นคำาถามเพิ่มเติมที่ผ่านประชามติ

ชุดแรก 4 เตรียมการเลือกตั้ง อีก 4 เกี่ยวข้ององค์กรอิสระและ 2 ฉบับปรับงานศาลรัฐธรรมนูญและศาลฎีกานักการเมือง .......... แม่นำ้าสายที่ 4 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปฯโดย เหมือน เหลือเวลาทำางานไม่กี่เดือนแต่ยัง ทิศทางปฏิรูปจะไปถึงไหน? .......... สายที่ 5 สภานิติบัญญัติแห่ง ชาติของประธาน อยู่ในร่องรอยมาตลอดพอ มาตีความคำาถามพ่วงอยากติดอาวุธ ได้สิทธิเท่าส.ส.เลือก ตั้งเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี... นำ้าก็เริ่มเกิดมลพิษบำาบัดช้า หมด ครับแม่นำ้า 5 สาย ฝ่ายรัฐเปิด สภาพก่อนกำาหนด .......... งานนี้ เก๋าความชำ่าชองรอบทิศทางของ ออกอันไหนนำ้าอันไหนไฟ

.......... ... ยินดีต้อนรับกระทรวงชื่อใหม่! จาก เดิม “เปลี่ยน เป็น ความรับผิด ชอบและเนื้องานแตกต่างไปจากเดิมมากทีเดียว... เห็น ด้วยยิ่ง เดี๋ยวนี้ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล,สังคม ดิจิทัล สังคม นวัตกรรม ก็เข้าใจ

ผลักดันชีวิตคน ไทยเป็น “ให้หมายเลขบัตร ประชาชน,เบอร์โทรศัพท์มือถือเชื่อมโยงธุรกรรมการ เงินตั้งแต่พื้นฐาน... ข้อเสียเห็นแล้วมี มิจฉาชีพล่วงละเมิดได้ .......... บทเรียนของค่าย ทรูของธนาคารกสิกรไทยที่กลุ่มผู้ให้บริการมือถือ, ธนาคารพาณิชย์และกสทช.ผู้กำากับดูแลต้อง ปิดทุกช่องที่ เสี่ยง... .......... ... เข้าไปพูดใน ครม.กี่ครั้งไม่ทันจำา แต่ 13 รอบคือการประชุมคณะกรรมการร่วม เพื่อความร่วมมือ โดยสุดท้ายที่ปักกิ่งเมื่อวาน... อังคาร ที่ผ่านมารมว.คมนาคม เสนอกรอบใหม่สาย

อย่างเป็นทางการเราลงทุนเองทั้งหมด .......... หัวข้อคุยกับทางจีนก็ในส่วนของงานออกแบบ,วิศวกรรมก่อสร้าง,ตัวรถ และระบบอาณัติสัญญาณ... ระยะทาง 252.5 กม. แบ่งเป็น 4 ตอน ตลกร้ายคือตอนแรกพร้อมตอกเสาเข็มช่วงสถานี ระยะทางเท่าไหร่ทราบไหม? .......... โครงสร้างพื้นฐาน ขนส่งบ้านเราวิจิตรพิสดาร เมื่อวาน พูดถึงรถไฟฟ้าสายสีม่วง +สายสีนำ้าเงินที่เชื่อมต่อกันด้วย จึงมีเหตุผลสังหรณ์ใจต่อไฮ สปีดเทรนสายแรก .......... เกรงจะเป็นรถไฟความเร็วสูงช่วง 3.5 กม. ที่เริ่มก่อน ส่วน 161.5 กม. จากกลางดงเข้ากรุงเทพฯและ 87.5 กม. จากปางอโศกเข้าเมืองโคราชเป็นรถบัสความเร็วสูง .......... ... สนองนโยบายปราบยาเสพติดของประธานาธิบดี

เดือนเศษๆตำารวจวิสามัญไปกว่า 1,900 ศพเฉลี่ยวันละ 35 ราย พวกกลัวตายโร่เข้ามอบตัวแล้ว 7 แสน ฟิลิปปินส์วันนี้ นั่งนอนกระทั่งตามบันได .......... ดูเหมือนเวิร์ก? เขาควร จาก ไทย สอยไป 2,800 ศพ ช่วง 3 เดือนในปี 2546 พอหยุดปฏิบัติการ ความชั่วร้ายก็กลับมาฮึกเหิมกว่าเดิม... ต้องฆ่าคนอีกกี่แสน

.......... ... ชมตำารวจแข็งขันจับผู้ขับรถ ใช้คนและอุปกรณ์เทคโนโลยีครบเครื่องเพื่อถนนปลอดภัย

เป็นข่าวหนังสือพิมพ์,โทรทัศน์,ออนไลน์ฮือฮา .......... อยากให้กวดขัน บ้างก็พวกใช้รถดื้อด้านฝ่าฝืนกฎจราจร จนรถติดวินาศสันตะโร เต็มถนนกรุงเทพฯ ... ตอน นี้ เสริมกำาลังใจท่านร่วมปลดทุกข์ถนนให้คนกรุง

.......... ... 10.00 น. บมจ.ซีพี ออลล์ มูลนิธิคนดี (ประเทศไทย) จัดพิธีมอบรางวัล เชิดชูผู้มีจิตสาธารณะและ เสียสละเพื่อส่วนรวม ที่อาคารซีพี ทาวเวอร์ .......... 10.15 น.

และทายาท ร่วมงานบำาเพ็ญ กุศลอุทิศถวายเนื่องในโอกาสวันประสูติครบ 125 ปี

ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม .......... 13.30 น. รมว.สาธารณสุข ประธานแถลง ข่าว “งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 13” ณ สนง.ปลัดกระทรวงฯ .......... 18.00 น. งานประชุมใหญ่และแสดงมุทิตาจิตศิษย์เก่า .......... ไว้ใจความ คงมอง

เฉลิมพระเกียรติ พล.ต.อ.พิชิต ควรเดชะคุปต์ และ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ เป็น ประธานจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระ 85 รูป เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 โดยมี รศ.ดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์ และ สมถวิล วงษ์สุวรรณ ร่วมด้วย ที่วัดบวรนิเวศวิหาร “เซ็นทรัล

ปาฐกถาพิเศษ อานันท์ ปันยารชุน ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษในหัวข้อบทบาทของการ บริจาคเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย ในงาน “THAILAND STRATEGIC GIVING” โดยมี อัศวิน ดายาล รศ.ดร.นิตยา วัจนะภูมิ ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ วิเชียร พงศธร และ ดารณี เจริญรัชต์ภาคย์ ร่วมงาน ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล

ภูมิใจ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม และ คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบล กุล เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณ สตรีผู้นำาธุรกิจอนุรักษ์โลกตัวอย่าง ปี 2559 ให้แก่ธ ละออ ตั้งคารวคุณ รองประธานที่ปรึกษากลุ่มบริษัททีโอเอ ที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ

ฉลองครบรอบ 8 ปี วิษณี เทพเจริญ เป็นประธานจัดงาน ฉลองครบรอบ 8 ปี ดีเอ็นเอ คลินิก โดยมี ศิริญา เทพเจริญ เกล็ดดาว พานิชสมัย แดน เหตระกูล และ แพรดาว พานิชสมัย ร่วมแสดงความยินดี ที่ดีเอ็นเอ คลินิก อาคารแบงคอคเมดิเพล็กซ์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงาน อินเตอร์เนชั่นแนล วอทช์ แฟร์ 2016” ณ ห้องดิ อีเว้นต์ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาชิดลม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.