แฉกลโกงดึงง�นภ�ครั� ข�้ร�ชก�รเตะถ่วงรับเงินใต้โต๊ะ สอบ9โครงก�ร7หมื่นล้�นงบ60

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 24 ส.ค. 2559 เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.1900 38.3826 44.1811 33.8880 4.3388 7.9613 25.1238 21,850.00 1,337.11 1,337.11 34.9100 39.8350 47.4700 35.7050 4.5813 8.8638 25.9383 21,950.00 1,337.88 1,337.88 21,451.00 21,950.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) 31.76 24.38 24.65 22.14 24.19

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.