เฟอรี่พัทยา-หัวหิน แน่ใจว่าใช่?

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน -

ต้องสารภาพจากใจจริงว่าโครงการใหม่ๆของกระทรวง คมนาคมกำาหนดเริ่มต้นแล้วเสร็จปีโน้นปีนั้น ผมทำาใจเชื่ออย่าง ยากลำาบากหลังจากเห็นกับตารถไฟความเร็วสูงไทย-จีนคุยกัน 13 รอบยังไม่จบ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.