ปธ.ไอบ้าลั่นลงดาบกำาปั้นไอริชด่ากรรมการ

Daily News Thailand - - กีฬา -

␛ รับมอบเงิน... ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ รับมอบเงินสนับสนุนการแข่งขัน ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 28 ในส่วนของโรงเรียนอัสสัมชัญ งวดแรก จำานวน 200,000 บาท จาก ทารา ลาสโล เทเลอร์ ประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท บูทรูม จำากัด ภายใต้ชื่อแบรนด์ Ari ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขัน หลักอย่างเป็นทางการ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.