จำาคก1ปี‘หมอเลียบ’ รวบผู้พันตึ๋ง แก้‘สัญญา’ ดอดข่มขู่ เอื้อชินแซท พ่อค้าพลอย ยุคทักษิณ!

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

แก้ไขสัญญาบริษัท ชินแซทฯ สมัย “รัฐบาล ทักษิณ” พ่นพิษ ศาลฎีกา นักการ

จำ�คกุ..

ศาลฎีกาแผนกคดี อาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการ เมือง พิพากษาจำาคุก นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีต รมว.ไอซีที สมัย รัฐบาลอดีตนายกฯ ทักษิณ ชิน วัตร ในคดีแก้ไขสัมปทานดาว เทียมเอื้อประโยชน์ให้บริษัทชิน แซทฯ 1 ปี โดยไม่รอลงอาญา

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.