ชงปฏิรปรถเมล์ แก้โอนจกรารจมรข‘เมืนส่องงดูกรแล ง’

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

กระทรวงคมนาคมชง ครม. ขอยกเลิกมติ ครม. ปี 2526 ที่เคยให้อำานาจ “ขสมก.”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.