ปฏิรูปรถเมล์

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ดูแลรถเมล์ในกทม.เปลี่ยนเป็น “กรมการ ขนส่งทางบก” ดูแลทั้งระบบรถเมล์รัฐรถร่วมฯ เชื่อแก้ระบบรถสาธารณะได้แล้วจะส่งผลให้ลด ปัญหาจราจรได้ด้วย ขณะที่ตำารวจยันบังคับใช้ กฎหมายเข้มงวดแต่ยังขาดเทคโนโลยีตรวจ จับผิดซ้ำาทำาให้คนทำาผิดไม่เกรงกลัวเบี้ยวจ่าย ค่าปรับเสนอรัฐบาลเร่งจัดหาระบบเทคโนโลยี มารองรับ ส่วน รฟม.ลุยสร้างรถไฟฟ้าอีก 7 สาย เสริมโครงข่ายขนส่งมวลชน เสร็จปี 65 ด้าน ขสมก.แจงพัฒนารถเมล์ทุกมิติ ซื้อรถใหม่699 คัน ติดจีพีเอสคุมความปลอดภัย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.