‘ไฟั’ พกงาน พนพษ ‘ สุ่ ขุมพั นิ ธุ์’ คสช.พ้นคำาครหาเลือกปฏิบัติ

Daily News Thailand - - กทม.-จราจร -

ร้างเสียงฮือฮาอื้ออึงกันไปทั้งพระนคร กับคำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ (คสช.) ที่ 50/2559 ฟัน ฉับ! ให้ ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ุ บริพัตร ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร (กทม.) หยุดปฏิบัติหน้าที่ ชั่วคราว โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.