ยกไทยศูนย์กลางอาเซียน

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อ วันที่ 26 ส.ค. นายสุรพล จารุ พงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิด เผยว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตร และสหกรณ์ เน้นย้ำาให้งานวิจัยไปสู่การปฏิบัติ จริง โดยปีนี้สำานักงานวิจัยแห่งชาติ ได้คัดเลือก 3 โครงการ 1.จัดทุนการศึกษาระดับปริญญา เอก70 ทุน สอดคล้องกับการพัฒนาการเกษตร ของประเทศ 2.ผลการทดลองปฏิบัติการฝน หลวง 3.งานวิจัยมาตราของไอยูยู ให้สอดคล้อง ระบบนิเวศความเป็นอยู่ของสังคมท้องถิ่น ประมงพื้นบ้าน พัฒนาประมงยั่งยืน โดยรมว. เกษตรฯ มุ่งยกระดับเป็นศูนย์กลางการผลิต เมล็ดพันธุ์ของอาเซียน พัฒนาระบบตรวจสอบ ย้อนกลับ กุ้งขาว ก่อนเกิดปัญหาต่างประเทศ พัฒนาผลิตวัคซีนใหม่ ๆ ใช้กับปศุสัตว์ เพื่อ ลดการนำาเข้าวัคซีน ที่มีมูลค่ามหาศาลต่อปี ป้องกันโรคต่าง ๆ มีโรคแปลกจากประเทศ เพื่อนบ้าน. พัฒนพงศ์ชัย” อายุ 31 ปี อดีตนักร้องและมือ กีตาร์วงชีส ( ZHEEZ) สังกัด บริษัท แกรม มี่ จำากัด (มหาชน) ถูกรถชนเสียชีวิตบน สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.