“ร้อยโทบานเย็น”

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน -

รายได้

บางสถาบัน ทุกสถาบัน

บางสถาบัน ราย ตามคา�สั่ง พ่อแม่บังคับให้ลูกเรียน ทุกข์ทั้งกายและใจ เป็นแฟชั่นของสังคมไทย หากิน การวัดความสามารถแบบผิด ๆ วัดความเก่ง แม้แต่การเข้าทา�งาน จะมีประโยชน์ มี เกือบ บางสถาบัน ยิ่งใกล้สอบเข้ามหาวิทยาลัย สถาบันเหล่า นี้ทา�เงินได้มากมายมหาศาล ทา�ไม จึงต้องกวดวิชา จึงต้องเรียนพิเศษ หลายประการ สังคมยกย่องคนเก่งจนเกินความเหมาะสม น้อย ทา� แม้ไม่มีเงินก็ต้องไปกู้มาให้ลูกเรียน ครูบังคับให้เรียน สอนไม่เต็มที่ จะ ที่เป็นมา อาทิ

ก็เรียน ก็ต้อง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.