ต้นซาก

Daily News Thailand - - เกษตร-บทความ -

ธ ต้นซากเป็นไม้ผลัดใบยืนต้นขนาดใหญ่ป็ ไ ้ ั ใ ื ้ ลำาต้นมีขนาดใหญ่ ออกใบดกและหนาทึบ เปลือกลำาต้นเป็นสีดำา แตกเป็นร่องค่อนข้างลึก ตามยาวและตามขวางของลำาต้น เนื้อไม้ด้านใน เป็นสีขาว และแก่นกลางมีเนื้อแข็งเป็นสีน้ำาตาล ในทางสมุนไพรคนไทยเมื่อก่อนนิยมนำาต้นมาเผา เป็นถ่าน แล้วบดเป็นผง ใช้ปรุงเป็นยาแก้พิษไข้ แก้อาการเซื่องซึม หรือปรุงผสมกับสมุนไพร ชนิดอื่นเป็นยาแก้ไข้ที่มีพิษร้อน กระสับกระส่าย สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยการเพาะเมล็ดและ ตอนกิ่ง.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.