‘รองเท้าผ้าใบเดคูพาจ’ สวยมีสไตล์.. สร้างรายได้

Daily News Thailand - - ช่องทางทำากิน -

และ แห่ง ที่

โดยศูนย์นี้ให้บริการ ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ให้คำาแนะนำาปรึกษา จัดอบรมสัมมนา และ ให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ SMEs รวมถึงวิสาหกิจชุมชน โอทอป ผู้สนใจ เริ่มประกอบธุรกิจ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ทั้งนี้ สนใจก็ไปขอรับ บริการศูนย์ OSS กันได้ (ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดตามจังหวัดที่ระบุ ยกเว้นปัตตานีที่อยู่ที่ตลาดกลางการเกษตรและห้องเย็น) โดยสอบถาม เพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์ OSS นี้ได้ที่ โทร.1301

ทำาขนมอบ/อาหารไทย การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีชุดลำาลอง

(One-Stop Service Center)” ให้บริการ SMEs กรุงเทพฯ จังหวัดพื้นที่เขตพัฒนา เศรษฐกิจ ลพบุรี สมุทรปราการ เชียงราย เชียงใหม่ พิษณุโลก ภูเก็ต ปัตตานี สกลนคร ขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี บุรีรัมย์ อุบลราชธานี “ศูนย์ OSS

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.