งานส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ผัดไทยกุ้งแม่นา้�

Daily News Thailand - - ช่องทางทำากิน -

9. กุ้งแม่นำ้าเจ้าพระยา ชัยนาท 10. กระเทียมผงตรามือ วิธีทำา 1. ผัดเต้าหู้ ไชโป๊กับน้ำามันให้หอม 2. ใส่เส้นจันท์ลงกระทะ ใส่น้ำาส้มสายชูผัด ให้เส้นนุ่ม

3. ใส่นำ้าตาล นำ้าปลา ผัดให้หอม

4. ตอกไข่ไก่ลงผัดกับเส้น 1 ตัว ถั่วลิสง พริกป่นลง ฉีกส้มโอ ถั่วงอก กุยช่ายลง ผัดให้เข้ากัน แล้ว ตักใส่จาน

5. ทอดกุ้ง แม่นำ้า โรยกระเทียม ผงลงผัดจนเข้าเนื้อ เสร็จแล้วตักวางบน ผัดไทยร้อน ๆ

วันงานส้ม โอขาวแตงกวาชัยนาท มีส้มโอชัยนาทจากทุกสวนมาขาย ชิมอาหาร อร่อยปรุงจากส้มโอชัยนาท สินค้าโอทอปชัยนาท กุ้งแม่น้ำาเจ้าพระยา โทร. 0-5641-1919.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.