คืบหน้ากฎหมายลูก

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1-สหกรณ์ -

มีความคืบหน้าเป็นลำาดับ สำาหรับการร่างกฎหมายลูกประกอบรัฐธรรมนูญ ใน ส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

นายบุญส่ง น้อยโสภณ กกต. ด้านสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.