สัตยะสัจจา

Daily News Thailand - - เครือข่ายอาเซียน - วิกรม กรมดิษฐ์

ห่างกันนั่นก็เพราะว่าจีนมาถึงจุดอิ่มตัวที่ภาคการผลิตต้องการ ส่งออกซึ่งตัวเลขอยู่ที่จุดติดลบ เพราะที่ผ่านมาจีนมีการส่ง ออกถึง 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่าเป็นยอดการส่ง ออกที่มหาศาลแล้ว หากจะเพิ่มยอดการส่งออกให้สูงขึ้นอีก คงจะเป็นเรื่องที่ยากแล้ว

จีนจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาโดยเริ่มใช้รูปแบบ การบริหารจัดการภาคการเงินแบบอเมริกา คือพัฒนาตลาดเงิน ตลาดทุนในประเทศจีน รวมถึงพัฒนาภาคบริการ ซึ่งภาค บริการของจีนกับอเมริกายังเชื่อมกันอยู่ ยกตัวอย่างเช่น หนัง ฮอลลีวูดก็ร่วมกับบริษัทของจีนในการสร้างหนัง แต่ภาคการ เงินอาจจะไม่ได้ไปด้วยกันมากนักเนื่องจากว่าเมื่อมีการเปิด ต ตลาดหุ้นเพิ่มมากขึ้น พวกนักเก็งกำาไรจากวอลสตรีทก็อยาก เข้าไปหาประโยชน์

ถ้าหากเรามาพูดกันว่าจีนวันนี้จะเป็นผู้ผลิตสินค้าให้ อเมริกาตอนนี้ถือว่าลดลงจากสาเหตุอเมริกาขาดดุลการค้ากับ จี จีนมาทุกปี แต่ถึงอย่างไรจีนก็ยังเป็นโรงงานโลกอยู่ แต่เป็น โ โรงงานโลกที่ผลิตสินค้าที่แพงขึ้น และเริ่มมีโรงงานเล็ก ๆ ของโลกเกิดขึ้นอีกมากมาย ซึ่งทำาให้จีนเล็งเห็นแล้วว่า โรงงานต่าง ๆ จะมารวมตัวอยู่ที่จีนอย่างเดียวไม่ได้ ต้องย้าย อ ออกไปต่างประเทศด้วย จึงเป็นที่มาของนโยบายการส่งเสริม การลงทุนของจีน ที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการย้ายฐานการ ผลิตไปลงทุนในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.