ซูบารุ ไดรฟ์วิ่ง เอ็กซ์พีเรียนซ์ กิจกรรมท้าพิสูจน์สมรรถนะ

Daily News Thailand - - วิถีชีวิต -

บารุ ไดรฟ์วิ่ง เอ็กซ์พีเรียนซ์ 2016 เป็น กิจกรรมที่ทางบริษัท ทีซี ซูบารุ (ประ เทศไทย) จำากัด ผู้จัดจำาหน่ายรถยนต์ซูบารุ อย่างเป็นทางการในประเทศไทยจัดขึ้น ณ ลาน จอดรถริมทะเลสาบเมืองทองธานี เพื่อให้ สื่อมวลชนได้ร่วมทดสอบประสิทธิภาพและ สมรรถนะของรถยนต์ซูบารุทุกรุ่นที่จัดจำาหน่าย ในประเทศไทย

สำาหรับรถที่นำามาให้ทดลองในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยซูบารุ ฟอร์เรสเตอร์ ที่เพิ่ง เปิดตัวไปเมื่อไม่นานพร้อมด้วย ซูบารุ เอ็กซ์วี, เอาท์แบ็ค รวมถึงรถในตระกูลมอเตอร์สปอร์ต ระดับโลกอย่าง บีอาร์แซด, ดับเบิลยูอาร์ เอ็กซ์, ดับเบิลยูอาร์เอ็กซ์ เอสทีไอ และ เลอ วอร์ค, ส่วนรูปแบบของสนามทดสอบนั้น แบ่งเป็น 2 สไตล์คือ สนามทางฝุ่น และสนาม ทางเรียบ สนามทางฝุ่น ที่สนามทางฝุ่นนี้ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึง ประสิทธิภาพของระบบขับเคลื่อน 4 ล้อแบบ สมมาตรที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม และระบบเอ็กซ์-โหมด ที่เอกสิทธิ์เฉพาะ ของซูบารุที่ช่วยควบคุมการทำางานของ เครื่องยนต์ ระบบส่งกำาลังและระบบ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.