‘น้องวิน – พันธุ์เดช’ หนุ่มผู้หลงใหลไอซ์ฮอกกี้

Daily News Thailand - - Nnext Next Gen-ละคร - นภาพร พานิชชาติ napapornp@dailynews.co.th

แม้คุณแม่จะส่งเสริมให้เล่นกีฬ�หล�ยประเภท ทั้ง ปิงปอง ฟุตบอล เทควันโด หรือเซิร์ฟ แต่เกมเหล่�นนั้กลับ ไม่มีมนต์ขลังพอ จนกระทั่งม�เจอไอซ์ฮอกกี้ ก็ทำ�ให้หนุ่ม น้อยในวัย 11 ปี ในขณะนั้น ตกหลุมรักและตั้งใจว่�จะเอ� ดในีเส้นท�งกีฬ�ประเภทนี้ให้ได้

จากวันนั้นถึงวันนี้ น้องวิน–น�ยพันธ์ุเดช คูห�แก้ว อายุ 17 ปี กำาลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ก็ยังไม่ละความตั้งใจแต่กลับมีเป้าหมาย ใหญ่ในชีวิต คือการได้ลงสนามในฐานะ สม�ชกิไอซ์ฮอกกี้ทีม ช�ตไทิย ที่จะมีการคัดตัวกันช่วงปลายปีนี้ เพื่อไปแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ในเดือนสิงหาคม ปี 2560 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งไอซ์ฮอกกี้ จะเป็นหนึ่งใน 5 ชนิดกีฬาที่ จะถูกบรรจุเข้าแข่งขันเป็นครั้งแรก

“ตอนนี้ก็ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ครับ ฝึกร่วมกับ ทีม Canstar Ranger ซึ่งเป็นทีมที่ผมสังกัดอยู่ ที่ สน�มThe Rink Arena เซ็นทรัลพระราม 9 และที่ผ่านมาผมก็ตระเวนแข่งขัน สนามต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเก็บประสบ การณ์ และในช่วงปลายปีนี้ทางสมาคมไอซ์ฮอกกี้จะมีการคัด ตัวเพื่อหานักกีฬาทีมชาติ ซึ่งผมไม่ยอมพลาดแน่ และหวังที่จะ ใส่ชุดติดธงชาติไทยลงสนามซีเกมส์ 2017 ครับ”

เส้นทางการเป็นนักกีฬาฮอกกี้นำ้าแข็งของน้องวิน ดู เหมือนจะราบรื่นเพราะเจ้าตัวตั้งใจเล่นโดยไม่ได้มีใครบังคับ แต่ อุปสรรคใหญ่ก็มีขึ้นตั้งแต่เริ่มเล่น เพราะคุณแม่ไม่ส่งเสริม เนื่องจากอุปกรณ์และชุดค่อนข้างแพง แต่นั่นก็ไม่ได้ทำาให้เด็ก ชายวินเลิกฝัน เพราะเมื่อไปบ้านคุณปู่เมื่อไหร่ น้องวินก็มักจะ หาอุปกรณ์ใกล้ตัว อย่างเช่น ไม้กวาด มามโนเป็นไม้ฮอกกี้ ทดลองฝีมือไปเสียทุกครั้ง จนคุณแม่เริ่มเห็นว่าลูกชายคลั่งไคล้ ไอซ์ฮอกกี้ ไม่ได้สนใจแค่ฉาบฉวย จึงเริ่มให้การสนับสนุน ด้วย การพาไปเรียนอย่างจริงจัง

วินลงแข่งขันครั้งแรกปี้ 2010 ในรายการ ใ HOCKEY 5’ HONG KONG ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง พร้อม ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของเอเชีย โดยเล่นกับทีมชาติไทย รุ่นพี่ Bangkok Canstar

“ตอนนั้นยังเด็กก็ไม่ได้คิดอะไรม�ก รู้สึกว่�สนุก ผม เล่นแล้วรู้สึกว่�เร�ท�ำได้ดีก็อย�กเล่นต่อไปเรื่อย ๆ ตอน แรกก็ยังไม่ได้คิดว่�จะต้องไปให้ไกลแค่ไหน เป็นนักกีฬ� อ�ชพีไหม เป็นทีมช�ตไหิม ยังไม่ไกลถึงขน�ดนั้น แต่รู้สึก ว่�มคีว�มสุขก็ทำ�ตอ่ไป จนระยะหลังเห็นว่� เวล�ไปแข่งกับ ใครแล้วเร�มกัจะชนะ จึงเริ่มคิดเรื่องก�รเป็นตัวแทนทีม ช�ตไทิย”

อีกหนึ่ง นึ่ง ปีถัดมาในรายการ การ เดียวกัน วินก็คว้า ก็คว้า รางวัลผู้เล่นตำาแหน่ง ตำาแหน่ง Best Forwardard ยอดเยี่ยม ของ TOURNAMENT AMENT และ รางวัลชนะเลิศที่ ศที่ 1 จากการ แข่งขัน CP MEIJI ICE HOCKEY LEAGUE AGUE AT THE RING @ SEACON, ปี 2012 ในรายการ การ MALAYSIA INTERNATIONAL TIONAL ICE HOCKEY TOURNAMENTOURNAMENT ทีม Canstar Ranger ger ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 จากการแข่งขัน กการแข่งขัน และวินได้ รางวัลผู้เล่นตำาแหน่ง าแหน่ง Best Forward ยอดเยี่ยม

ปี 2013 13 รายการ Thailand Junior Ice Hockey ckey League 31-26 APRIL 2013 ทีมคว้าถ้วยรางวัลชนะ มคว้าถ้วยรางวัลชนะ เลิศอันดับ 1 และวินก็คว้ารางวัล The Best Forward rward ยอดเยี่ยม รุ่น อายุไม่เกิน 144 ปี ก่อนจะแข่งขัน รายการ HOCKEY CKEY 5’ HONG KONG และได้รางวัลผู้เล่น ละได้รางวัลผู้เล่น ตำาแหน่ง Best Forward ยอดเยี่ยม ปี 2014 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน BIHL-Bangkok Ice Hockey League และ รางวัล BIHL-Bangkok Ice Hockey League-Stats Players, ปี 2015 ทีมCanstar Ranger ทีมได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน MALAYSIA INTERNATIONAL ICE HOCKEY TOURNAMENT และวินก็คว้ารางวัลผู้เล่นตำาแหน่ง Best Forward ยอดเยี่ยมอีกเช่นเคย รวมไปถึงตำาแหน่งผู้เล่น ยอดเยี่ยมจาก PHILIPPIME ICE HOCKEY TOURNAMENT ด้วย ปี 2015 วินยังได้เข้าร่วมแข่งขันใน ฐานะผู้เล่นของทีม ประเทศ แคนาดา และเป็นหนึ่งผู้เล่นจากเอเซียที่ได้รับ รางวัล 2015 ทุกวันนี้วินยังคงฝึกซ้อมเพื่อเตรียม พละกำ�ลงัและร่�งก�ย โดยอยู่ในคว�มดูแลของ โค้ชเทวินทร์ ช�ตสุิวรรณ อดีตนักฮอกกี้นำ้�แข็ง ทีมช�ตไทิย เพื่อให้ไปถึงฝันกับก�รเป็นทีม ช�ตและิสร้�งชื่อเสียง คว�มภ�คภูมิใจให้กับ คนไทย. 19.35 น. ข่าวภาคคำ่า 20.15 น. ข้ามาคนเดียว 22.30 น. ที่นี่หมอชิต

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.