วอนตั้งหน่วยงาน แก้จราจรทั้งระบบ มาเผยจาเหกต4ปัรถจมาจัยกหขึ้ลัน ก

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ปัญหาจราจรยิ่งแก้ ยิ่งช้ำาทุกฝ่ายระดมสมอง ทำางานแต่ยังไม่เป็นผล ติดขัด

ขอหมายจับทีมบึ้ม “หัวหิน” อีก 2 ราย “ศรี วราห์” นำาทีมตามล่าอีก 2 ราย

โร่พึ่งตำ�รวจ..

4 นักแสดงจากละครชุด “เจ้าเวหา” เข้าพบตำารวจ สน.บางกอกน้อย เพื่อ ลงบันทึกประจำาวัน กรณียังไม่ได้รับเงินค่าแสดงจากนายวินัย เยี่ยมประเสริฐ หรือปอลดัชชี่

แก้รถติด..

ตำารวจจราจร สน.ปทุมวัน และอาสาสมัครจราจร ระดมช่วยกันอำานวยการจราจรบริเวณ ช่องทางออกห้างสยามพารากอน ฝั่งถนนพระรามที่ 1 ติดกับแยกเฉลิมเผ่า ซึ่งมีรถสัญจรไปมาหนาแน่น

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.