สมุทรปราการกวาดล้างยา

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อ

เมื่อ เวลา 11.00 น. วันที่ 28 ส.ค. นายกิตติศักดิ์ มนต์แก้ว ปลัดเทศบาลต า� บล โปง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พร้อมด้วยนายนิกร กรัดกราย กานันต�าบลโปง� เจ้าหน้าที่ฝ่าย ปกครอง และตา�รวจ สภ.บางละมุง เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เดินทาง ตรวจสอบกองถังสารเคมีกว่า 50 ใบ ที่มีคนขับ รถบรรทุกหกล้อนามาทิ้งบ่อทรายเก่า� ใกล้ แหล่งน้า�ในพื้นที่ของชุมชนบ้านนาเหมือง หมู่ 5 ต.โปง อ.บางละมุง จากการตรวจสอบพบว่า เป็นสาร “สไตรีน โมโนเมอร์” สารข้างในไหล ออกมาส่งกลิ่นฉุน จึงปิดกั้นห้ามบุคคลไม่ เกี่ยวข้องเข้าใกล้ พร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่เฝ้า ระวัง เนื่องจากอาจเป็นสารไวไฟ พร้อมกับส่ง สารไปตรวจสอบ เพื่อหาทางน�าสารไปท�าลาย ทิ้งต่อไป.

ประกายไฟที่บริเวณห้องเครื่องก่อนจะโหมไหม้ อย่างรุนแรงดังกล่าว.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.