ชี้ปล่อยเกรดต่ำากู้กยศ.ยิ่งซ้ำาเติมเด็ก

Daily News Thailand - - การศึกษา -

น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์

... ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสด์ิ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และคณะผู้บริหาร ร่วมฉลอง ครบรอบ 56 ปี แห่งการก่อตั้งสถาบัน ด้วยกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ระดม แนวคิดจินตนาการสร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งอนาคตจากนักศึกษาบรรจุลง ใน “แคปซูลกาลเวลาวิสัยทัศน์สถาบัน (Time Capsule) 2016” ที่ สจล.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.