ดันไทยฮับอตฯการแพทย์ เว้นภาษผลิตยา-เครื่องมอ

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 29 ส.ค. 2559 เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.2100 38.0443 43.9902 33.4000 4.3400 7.9538 24.9792 21,550.00 1,317.51 1,317.51 34.9300 39.4938 47.2763 35.1930 4.5825 8.8550 25.7883 21,650.00 1,318.31 1,318.31 21,163.00 21,650.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) 31.76 24.38 24.65 22.14 23.69

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.