ประชาชนเปลี่ยนนักการเมืองไม่เปลี่ยน อยู่ยาก

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน ู -

มั่นใจว่าไม่ใช่ผมคิดเพ้อเจ้อเหลวไหลไปคนเดียว ในช่วง 1 ปีมานี้คนไทยปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธีคิดว่าด้วยการบ้านการ เมืองไปมาก โดยใช้ผลการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและผล สา�รวจความคิดเห็นประชาชนของโพลหลายสา�นักเป็นมาตรวัด

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.