‘ยูทูบ

Daily News Thailand - - ไอที-วิทยาการ -

ยูทูบ เผยความ สำาเร็จ “ยูทูบ ป็อบ-อัพ สเปซ” ครั้งที่ 2 มีครี เอเตอร์สนใจถึง650 ครี เอเตอร์ ชี้ไทยมีความ พร้อม ปีนี้สามารถจัด งานได้ถึง 3 ครั้ง มาก ที่สุดในเอเชีย โดยครั้ง ที่ 3 จะ จั ด เ ดื อ น พฤศจิกายนนี้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.