แข่งบุญ-แข่งวาสนา

Daily News Thailand - - การเมือง - “เขื่อนขันธ์”

แข่ง วาสนา แข่งกันไม่ได้จริง ๆ “พล.อ.ประยุทธ์ รัฐมนตรี หัวหน้า คสช. “พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์” ประธานองคมนตรีและ รัฐบุรุษ ผู้มากบารมีทั้ง 3 คน พล.อ.เปรม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก พล.อ.ประยุทธ์ รัฐมนตรี

“นายกฯ ลุงตู่” กัน ไม่มีทะเลาะ ชาติหน้าก็ไม่ทะเลาะ” แต่แข่งเรื่องบุญ จันทร์โอชา” นายก “สื่อชอบทา�ให้ทะเลาะ ยิ่งอยู่ในต �าแหน่ง มีความ นายกฯ นานมากเท่าไหร่ เขี้ยวมากขึ้นเรื่อย ๆ เกิดจาก พล.อ.ประยุทธ์ “พล.อ.ประวิตร” “ป๋าเปรม” มีขบวนการ ปล่อยข่าว มีขบวนการเสี้ยม พี่ใหญ่แห่งบูรพาพยัคฆ์ ผู้ยิ่งใหญ่แห่งบ้านสี่เสาฯ การสับเปลี่ยนโผโยกย้ายนายทหาร “บิ๊กแกละ” พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร (ตท.17) “บิ๊กเจี๊ยบ” พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท (ตท.16) ผู้ช่วย ผบ.ทบ. “บิ๊กตู่” “บิ๊กป้อม”

ระหว่างสองผู้ยิ่ง ใหญ่ในรัฐบาล ถ้า พล.อ.ประวิตร ยืนกราน การ จัดทา�บัญชีโยกย้ายนายทหารในเหล่าทัพ เป็นอา�นาจหน้าที่ของ ตนเอง พล.อ. ประยุทธ์ประสบความสา�เร็จ จนก้าว ขึ้นมาเป็นผู้น า� ประเทศ จน เป็นกองหนุนคนสา�คัญ “มีวันนี้เพราะพี่ใหญ่”

“พล.อ.เปรม” อา�นาจบารมี มีความอมตะ และนิรันดร์กาลมากแค่ไหน

บั้นปลายไม่หลบหนีไปต่างประเทศ คนเนรคุณ “นายวีระ มุสิกพงศ์” อดีตประธาน นปช. ตัวอย่าง ปี 5 เดือน

“ตู่ เดี๋ยวนี้ป๋าอายุเยอะแล้ว ก็อยากช่วย ตู่เท่าที่สามารถจะช่วยได้ ช่วยเดี๋ยวนี้คือเวลาที่คุยกับใครก็บอก เขาว่าทา�ไมตู่ต้องเป็นนายกฯ ให้เหนื่อยเปล่า ๆ ทา�ไมป้อมต้อง มาช่วยน้องชาย ท�าไมเจี๊ยบถึงต้องมาช่วยเพื่อน เพราะว่าพวก เราเห็นว่ามีความจ�าเป็นที่จะต้องเข้ามาในสถานการณ์เช่นนี้ ที่ พูดวันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราทา�เพื่อใคร แต่เราทา�เพื่อไทย เพื่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ

ทั้งนี้ ขอให้ตู่มั่นใจว่าพวกทหารแก่ ๆ อย่างเราจะทา�ทุก อย่างเพื่อช่วยให้ตู่สามารถบรรลุภารกิจอันยิ่งใหญ่ของชาติให้ได้ ถ้าไม่ได้ก็ต้องทา�ต่อไปจนได้ ต้องทา�ให้จนได้” ประธานองคมนตรี กล่าวและว่า หากมีอุปสรรคก็ต้องแก้ให้ได้ และพวกเราจงเข้าใจ ว่าเป็นโอกาสที่ดี ไม่ใช่ดีส�าหรับตู่ หรือของใคร แต่เป็นโอกาส ของคนไทยและโอกาสของพวกเราที่จะช่วยให้เกิดความรัก สามัคคีให้บ้านเมือง” พอแล้ว” “บิ๊กป้อม” “ประธานองคมนตรี” “พล.อ.ประยุทธ์” “อดีตนายกรัฐมนตรี” ยาวนานถึง 8 “กลับบ้านเถอะลูก” “นายกฯ ลุงตู่” “ผู้ยิ่งใหญ่แห่งบ้านสี่เสาฯ”

ลุงตู่” “ป๋าเปรม” พล.อ. ประวิตร ช่วยปกป้อง ดูแลงานต่าง ๆ ของรัฐบาลให้ ประชาชนยังยกธงเชียร์ผ่านโพลส า�นักต่าง ๆ “นายกฯ ลุงตู่” และทา�ทุกอย่างเพื่อประเทศ และประชาชน. “นายกฯ เป็น “ผม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.