ร้องธปท.ดแลค่าบาทหวันฉดส่งออก

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.0900 37.8783 43.8030 33.2890 4.3251 7.9325 24.9332 21,600.00 1,323.20 1,323.12 34.8100 39.3250 47.0863 35.0930 4.5675 8.8338 25.7420 21,700.00 1,324.10 1,324.10 21,209.00 21,700.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 30 ส.ค. 2559 32.16 24.78 25.05 22.54 23.69

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.