เตือนกิน‘คางคก’ไม่มียาต้านพิษ

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

และถือเป็นเจ้าหน้าที่กรมที่ดินที่ออกเอกสาร สิทธิโดยมิชอบมากที่สุดในพื้นที่ จ.ภูเก็ต พังงา และ สุราษฎร์ธานี โดยเฉพาะแปลง ที่ดินบริเวณเขาหน้ายักษ์ ทับซ้อนพื้นที่อุทยาน แห่งชาติหาดท้ายเหมือง-เขาลำาปี รวม 500 ไร่ ราคาประเมินของกรมที่ดินไร่ละ 21 ล้าน บาท มูลค่าทั้งสิ้น 10,500 ล้านบาท เจ้าของ กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นคหบดีชื่อดังในพื้นที่ จ.พังงา และ ภูเก็ต

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 53 ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรงและอาญา นายธวัชชัย ซึ่งดำารงตำาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร งานที่ดิน 7 ทำาหน้าที่หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำานักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต กรมที่ดิน กับพวก กระทำาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำา ความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ราชการ ดำาเนินการ ออกโฉนดที่ดิน เลขที่ 61483–61491 หมู่ 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต โดยมิชอบร่วม กับนายบุ่นเก้ง ศรีแสนสุชาติ ออกโฉนดที่ดิน เนื้อที่รวม 362-3-12 ไร่ ให้บริษัทแห่งหนึ่ง แต่จากการตรวจสอบตำาแหน่งที่ดินตามระวาง แผนที่ ปรากฏว่า ที่ดินที่นำารังวัดดังกล่าวไม่ใช่ ที่ดินตาม ส.ค. 1 เลขที่ 108 ที่นำามาขอออกเป็น โฉนด ทั้งนี้ตามกำาหนดการเดิมวันนี้ เวลา 10.00 น. พนักงานสอบสวนดีเอสไอ จะควบคุม ตัว นายธวัชชัย ไปฝากขังที่ศาลอาญา แต่สุดท้าย มาเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นมาในที่สุด

ต่อมา พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล รองอธิบดีดีเอสไอ พร้อม พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์ สีนิล ผบ.สำานักคดีคุ้มครองผู้บริโภค และ พ.ต.ต.วรณัน ศรีลำ้า ผอ.ศูนย์บริหารคดีพิเศษ แถลงข่าวชี้แจงกรณี นายธวัชชัย ผูกคอตัวเอง เสียชีวิต โดย พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ เปิดเผยว่า หลัง จับกุมได้นำาตัวไปควบคุมตัวที่ส่วนควบคุมผู้ ต้องหา เพื่อรอพนักงานสอบสวนนำาตัวไปขอ อำานาจฝากขังที่ศาลอาญาในวันนี้ แต่ปรากฏ ว่าตั้งแต่รับตัวไว้ รวมทั้งหลังการสอบสวนเสร็จ เมื่อเวลาประมาณ 15.45 น. ของวันที่ 29 ส.ค. ที่ผ่านมา ผู้ต้องหาแสดงอาการวิตกกังวล เครียด และมีอาการกระสับกระส่าย เจ้าหน้าที่ นำาอาหารให้รับประทาน แต่นายธวัชชัย รับ ประทานได้เพียงเล็กน้อย และเดินไปมาในห้อง ควบคุม จากนั้นล้มตัวลงนอน กระทั่งเวลา 01.00 น. นายธวัชชัย แจ้งว่าแสงในห้องควบ คุมสว่าง ทำาให้นอนไม่หลับ ขอให้เจ้าหน้าที่ ปิดไฟ แต่เจ้าหน้าที่อธิบายให้ทราบว่า ตาม ระเบียบไม่สามารถปิดไฟในห้องควบคุมได้ นายธวัชชัย จึงนอนบนที่นอน โดยใช้ผ้าคลุม บริเวณหน้าและนอนตะแคง เจ้าหน้าที่เห็นว่า นายธวัชชัยพักผ่อนแล้ว จึงตรวจตราตามปกติ

ก่อนที่ในเวลา 02.00 น. เจ้าหน้าที่เดิน กลับมาตรวจที่หน้าห้องควบคุมอีกครั้ง เห็นว่าผู้ ต้องหานั่งหันหลังพิงประตู จึงเคาะประตูเรียก แต่ผู้ต้องหาไม่ตอบ เลยรีบเปิดประตูเข้าไป พบ ว่า ผู้ต้องหาใช้ถุงเท้าตนเองแขวนคอกับขอบ บานพับประตูห้องควบคุม แต่ยังมีลมหายใจอยู่ เจ้าหน้าที่จึงพยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิต และรีบ นำาส่ง รพ.มงกุฎวัฒนะ เพื่อให้ความช่วยเหลือ ขณะนั้นเป็นเวลา 02.30 น. แต่ผู้ต้องหาได้เสีย ชีวิตลง เมื่อเวลาประมาณ 04.45 น. อย่างไร ก็ตาม เนื่องจากเป็นการเสียชีวิตในระหว่างการ ควบคุมของเจ้าพนักงาน จะต้องมีการชันสูตร พลิกศพ จึงได้แจ้งให้พนักงานสอบสวน สน. ทุ่งสองห้อง ดำาเนินการ และเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง จึงตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้ แล้ว ทั้งนี้ ดีเอสไอ ยืนยันวางมาตรการควบคุม ผู้ต้องขังเป็นไปตามมาตรฐานที่กำาหนด และขอ แสดงความเสียใจไปยังญาติของผู้เสียชีวิตด้วย

“ดีเอสไอจะตั้งกรรมการสอบข้อเท็จ จริงว่า มีเจ้าหน้าที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ทำา ให้ผู้ต้องขังผูกคอตายหรือไม่ โดยขณะควบคุม ตัวมีเจ้าหน้าที่ดูแล 3 คน ห้องคุมขังเป็นห้อง แอร์ในช่วงกลางคืน ทำาให้อากาศหนาว ผู้ต้อง ขังจึงสวมถุงเท้า และใช้ถุงเท้าผูกคอกับบาน พับประตู โดยในห้องคุมขังไม่มีกล้องวงจรปิด แต่ระหว่างการสอบสวนดีเอสไอดำาเนินการ ตามกฎหมายทุกขั้นตอน มีญาติของผู้ต้องหา ร่วมรับฟังการสอบสวนอยู่ด้วยจนถึงช่วงเย็น หลังการสอบสวนแล้วเสร็จ ผู้ต้องหายังตอบ แบบสอบถามระบุความพึงพอใจในการปฏิบัติ หน้าที่ของดีเอสไอ อย่างไรก็ตาม ขณะควบคุม มีผู้ต้องหาที่อยู่ในห้องขังเพียงรายเดียว” รอง อธิบดีดีเอสไอ กล่าว

ด้าน พ.ต.ท.ประวุธ เปิดเผยว่า เมื่อ ผู้ต้องหาเสียชีวิตในส่วนของคดีอาญาต้อง จำาหน่ายถือเป็นที่สิ้นสุด ส่วนผู้ต้องหารายอื่น ที่ยังอยู่ในเรือนจำา ต้องดำาเนินคดีต่อไป ซึ่ง การเสียชีวิตของผู้ต้องหาไม่กระทบต่อรูป คดี เพราะได้สอบสวนแล้วเสร็จ คดีมีพยาน หลักฐานครบถ้วน ซึ่งนายธวัชชัยหลบหนี คดีมาตั้งแต่ปี 46 ถูก ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด จน ถูกไล่ออกจากราชการมาก่อนหน้านี้ โดยกรณี ดังกล่าว นายธวัชชัยถูกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ร้องขอให้ดำาเนินคดีกับผู้ บุกรุก ซึ่งนายธวัชชัย เป็นเจ้าพนักงานที่ดิน แต่ลงนามออกเอกสารสิทธิโดยไม่มีอำานาจ คดี ดังกล่าวมีการดำาเนินคดีกับเอกชน 3 ราย และ เจ้าหน้าที่รัฐอีก 3 ราย รวมถึงนายธวัชชัยด้วย

ขณะที่ นายชยพล หวานชะเอม หัวหน้า ผู้ควบคุมผู้ต้องหา เปิดเผยว่า ขณะนำาตัวเข้า ห้องขัง นายธวัชชัย ยังพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ ปกติก่อนเกิดเหตุตรวจสอบเห็นว่าผู้ต้องหาพัก ผ่อน จึงเตรียมตัวไปอาบนำ้า ทั้งนี้ ทราบว่า นาย ธวัชชัย เป็นโรคความดัน ดีเอสไอแจ้งญาติ แล้วว่า จะอยู่เฝ้าหรือไม่ แต่ญาติไม่ได้อยู่เฝ้า กระทั่งก่อนเกิดเหตุ พบว่า นายธวัชชัย นั่ง นิ่งในท่าเดิมนานผิดปกติ เรียกแล้วไม่ขาน รับเมื่อเปิดประตูเข้าไป จึงพบและนำาตัวส่ง รพ. สำาหรับ นายธวัชชัย ถูกขังอยู่ห้องขัง หมายเลข 6008ซึ่งการเลือกให้อยู่ห้องดังกล่าว เพราะเป็นห้องที่อยู่ใกล้กับห้องของเจ้าหน้าที่ ที่สุด ทำาให้สามารถดูแลความเรียบร้อยได้ ใกล้ชิด

ภายหลังการแถลงข่าว ดีเอสไอ ได้เปิด ให้สื่อมวลชนไปบันทึกภาพที่เกิดเหตุ เพื่อให้ เห็นสภาพห้องขังและระบบการดูแล โดยห้อง ขังของดีเอสไอ อยู่บริเวณชั้น 6 ของอาคาร มีห้องขังรวม 16 ห้อง เป็นห้องขังติดแอร์ ห้องนำ้าอยู่ภายใน ขนาดห้องขัง กว้าง 1.85 เมตร ยาว 4.45 เมตร สูง 2.80 เมตร โดยดี เอสไอจะมีอำานาจควบคุมผู้ต้องขังได้ไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนฝากขัง.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.