วุ่นเช็กอินสุวรรณภูมิล่ม

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อ วันที่30 ส.ค. นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดเผยว่า เมื่อ เวลา 15.20 น. รับแจ้งว่าเกิดเหตุระบบเช็กอิน ขัดข้อง เมื่อตรวจสอบพบว่าเกิดปัญหาจริง เฉพาะ 3 สายการบิน คือ มาเลเซียน แอร์ไลน์, โรยัล จอร์แดน แอร์ไลน์ และ ไบแมนบังกลาเทศ แอร์ ไลน์ ไม่ได้เกี่ยวข้อง หรือเกิดปัญหาจากระบบหลัก ของสนามบิน แต่เป็นปัญหาที่ตัวระบบของแต่ละ สายการบินเอง ซึ่งได้ดำาเนินการปรับแก้ไขแล้ว เสร็จในเวลา 15.40 น. ทั้งนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้ ส่งผลกระทบหรือทำาให้เกิดปัญหาเที่ยวบินล่าช้า แต่อย่างใด แต่เกิดความวุ่นวายในช่วงแรกของ การเช็กอิน และระบบไม่สามารถให้บริการ ได้ 15 เที่ยวบิน แต่สามารถแก้ไขได้เป็นที่ เรียบร้อย.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.