วิ่งกระจาย

Daily News Thailand - - กทม.-จราจร -

บริเวณถนนรัชดาภิเษกรถเก็บสิ่งปฏิกูลของ กทม.มักจะ ไม่มีการปกคลุมเศษขยะจำาพวกใบไม้ เศษดินขณะที่ขนไปทิ้ง สร้าง ความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้ทางคนอื่น ๆ อย่างมากเพราะระหว่างทาง มีเศษฝุ่นปลิวตลอดทำาให้บดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่ ยังไงก็ดูแล ให้เรียบร้อยหน่อย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.