สถานะผู้ลี้ภัย

Daily News Thailand - - การเมือง -

ขอ จอม เพชรประดับ” สหรัฐ “นาย “ค่ายมติชน” “วอยซ์ทีวี” จะได้สถานะเป็นผู้ลี้ภัยใน มีเสรีภาพมากที่สุด จะเป็นแหล่งที่พักพิง “นายจอม” ออกไปอาศัยอยู่ในต่างแดน มักมีผลกระทบกับสถาบันเป็นประจ า� “นางดารณี ชาญเชิง ศิลปะกุล” “ดา ตอร์ปิโด” ตามกฎหมายอาญามาตรา 112 หลังได้รับการพระราชทานอภัยโทษ “ไทยวอยซ์มีเดีย” ต้องการให้นางดาหลุดค�าพูดใด หลังจากถูกจองจา�มาเป็นเวลาเกือบ 10 ปี คงสอนผู้หญิงคนนี้ให้รู้ ไม่มีใครมาร่วมรับผิดชอบ ไม่มีใคร

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.