พ�ณชิย์เบลอแจงส่งออกผิด ก.ค.ติดลบจริง6.4%เดิม4.4% แก้ต่�งรอตัวเลขกรมศุลก�กร

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 31 ส.ค. 2559 เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.1400 37.7759 43.7331 32.9390 4.3301 7.9225 24.8749 21,500.00 1,314.34 1,314.33 34.8600 39.2225 47.0150 34.7300 4.5725 8.8225 25.6808 21,600.00 1,315.14 1,315.13 21,118.00 21,600.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) 32.16 24.78 25.05 22.54 23.69

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.