อาชีพสงวน

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ผู้ตรวจการแผ่นดินเร่งสอบ ซัดตึก “มหานคร” ที่สูงสุดในไทยเป็นฝีมือต่างด้าว เข้าข่ายมี พฤติกรรมอำาพราง ระบุโทษถึงขั้นเพิกถอนใบ ประกอบวิชาชีพ ลั่นไม่กลัวโดนด่า ขณะที่ปลัด แรงงาน แจงบริษัทจดทะเบียนถูกต้อง ชี้ไม่ เกี่ยวกับการออกแบบ-ประเมินราคา ทำาแค่ให้ คำาแนะนำา

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.