ปฏิรูปปกครองท้องถิ่นด้วยเลือกตั้งผู้ว่าฯ

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน -

ติดตามกระบวนการปรับโครงสร้างเพื่อปฏิรูปประเทศด้าน การปกครองท้องถิ่นของสภาขับเคลื่อนฯ ยังไงล่ะ ในความคิดของ ผมพวกท่านไปติดโครงสร้างเล็กซึ่งอาจช่วยให้กิจการบริหารท้อง ถิ่นมีประสิทธิภาพสูงขึ้น แต่ยังห่างไกลมากกับคา�ปฏิรูป

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.