จ ั คน �ำผิดกฎจร�จร ชวนถ่ายรูปประจานลงเฟซบุ๊ก เต็มทางเท้า โครงการถนนคนดีลดอุบัติเหตุ

Daily News Thailand - - กทม.-จราจร -

ถนนข้าวสารสถานที่ท่องเที่ยวสำาคัญของกรุงเทพฯ ที่ กทม. เตรียมจัดระเบียบทางเท้า ให้ขายแค่วันพฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ และ อาทิตย์ ในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งสภาพที่เป็นอยู่ขณะนี้คนสัญจรต้องทำาใจ กับ ทางเท้าที่ถูกแผงค้าปกคลุมเกือบตลอดแนวถนน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.