ไหว้พระ4ภาคทำาบุญหนุนดวง-หนุนโชค ลุ้นรวยกลางเดือนกันยายน 1-4-6-8 มาแรง

Daily News Thailand - - ผลสลาก -

“คนรักตัวเลข” วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ท้าย 2 ตัว 45 เลขท้าย 3 ตัว 247, 604, 608, 273

งวดประจำาวันที่ 16 ก.ย. 2551 รางวัลที่ 1 คือ 012377 เลขท้าย 2 ตัว 56 เลขท้าย 3 ตัว 691, 378, 557, 534

งวดประจำาวันที่ 16 ก.ย. 2552 รางวัลที่ 1 คือ 202912 เลขท้าย 2 ตัว 48 เลขท้าย 3 ตัว 200, 353, 539, 166

งวดประจำาวันที่ 16 ก.ย. 2553 รางวัลที่ 1 คือ 017422 เลขท้าย 2 ตัว 66 เลขท้าย 3 ตัว 103, 316, 431, 075

งวดประจำาวันที่16 ก.ย.2554 รางวัล ที่ 1 คือ 731198 เลขท้าย 2 ตัว 28 เลขท้าย 3 ตัว 384, 589, 645, 812

งวดประจำาวันที่16 ก.ย.2555 รางวัล ที่ 1 คือ 540143 เลขท้าย 2 ตัว 79 เลขท้าย 3 ตัว 123, 242, 752, 770

งวดประจำาวันที่16 ก.ย.2556 รางวัล ที่ 1 คือ 562684 เลขท้าย 2 ตัว 63 เลขท้าย 3 ตัว 056, 235, 574, 754

งวดประจำาวันที่16 ก.ย.2557 รางวัล ที่ 1 คือ 772269 เลขท้าย 2 ตัว 35 เลขท้าย 3 ตัว 112, 257, 342, 790

งวดประจำาวันที่ 16 ก.ย. 2558 รางวัลที่ 1 คือ 743148 เลขท้าย 2 ตัว 06 เลขหน้า 3 ตัว 209, 435 และ เลขท้าย 3 ตัว 084, 375

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.